Op 10 september organiseerde de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, kortweg de BNMO een oefen- en praktijkdag PTSS te Lijf. De dag bestond uit een keur aan lezingen en workshops om de voornamelijk in en door het werk beschadigde politiemensen weer in beweging te krijgen. De leden van de theatergroep Piranha hebben daar een grote bijdrage aan geleverd door hun rol van interviewer en dagvoorzitter op geheel eigen ‘dynamische’ wijze inhoud te geven. Ze deden het geweldig. Daarnaast hebben zij voor de partners van de doelgroep de workshop Dappere Jonkvrouw verzorgd. Al improviserend en met een lichte toets wisten zij de harten van de partners te raken. Annelies, partner van een politieagent, koos voor het theater om gelijkgestemden te ontmoeten aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. ‘De thematiek was zo herkenbaar en daardoor voor mij ook wel emotioneel’. Al met al was het een inhoudelijk geslaagde dag. De Piranha hebben de deelnemers en partners ideeën laten opdoen om zelf mee verder te gaan. Dit komt ten goede aan de preventie van (de toename) klachten.