Profiel Minze Beuving

Geboren te Heerenveen op 24 januari 1947, gehuwd met Rita, wonende te Epse. Wij hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen en zijn daar uitermate trots op en treden indien nodig ook op als oppascentrale. Ik ben actief als voorzitter van een locale voetbalclub en doe nog een aantal adviesfuncties op nationaal niveau bij o.a. het ministerie van VenJ (migratie beleid) en de Nederlandse Veiligheidsbranche. Daarnaast zijn wij regelmatig met onze camper op stap en genieten van ons zomerhuisje op de grens van Friesland en Drenthe. Wij genieten erg van theaterbezoek in allerlei genres, maar vooral ook klassieke muziek.

Mijn gehele loopbaan heb ik in de Veiligheidssector doorgebracht Rijkspolitie, korpschef van de regionale politie in Drenthe en Noord en Oost Gelderland en van het Korps Landelijke Politiediensten. Aan het eind van mijn loopbaan ben ik ruim 4 jaar Commandant van de Koninklijke Marechaussee geweest. Een bijzonder ervaring om van de Politie over te stappen naar de Krijgsmacht, maar ik heb als “diender”ontzettend genoten van beide periodes in mijn werk. Ik ben in 2008 met pensioen gegaan.

In beide fases van mijn loopbaan ben ik geconfronteerd met collega’s die geconfronteerd werden met PTSS. Als lid van de toenmalige Raad van Hoofdcommissarissen was ik belast met de portefeuille arbeidsvoorwaarden en toen al bezig met het organiseren van de nazorg van deze collega’s. In mijn Defensietijd heb ik gezien hoe men daar ook de contacten met deze groepen onderhield en vasthield ook als deze collega’s de dienst moesten verlaten. Ik prijs mij gelukkig met het feit dat ik toch ook een aantal traumatische ervaringen heb meegemaakt o.a. als lid van de Bijzondere Bijstandseenheid , maar het zodanig heb kunnen verwerken dat ik daar geen blijvende last van heb gehad. Daar heeft mijn thuisfront ook een rol in gespeeld.

Al met al voldoende reden om toen ik gevraagd werd voor deze rol ik volmondig ja heb gezegd. Ik verwacht en hoop dat wij met de identitieitsgroep Politie een platform kunnen organiseren waarin wij elkaar kunnen ontmoeten in een vertrouwde omgeving zonder dat je uit moet leggen wat er aan de hand is. Daarnaast zal op deze manier ook het contact met de Politie en het respect voor jullie allen versterkt worden.
Ik zie er naar uit volop aan de slag te gaan jullie verdienen dat.

Minze Beuving