Als zelfstandig rechtspersoon heeft de BNMO de verantwoordelijkheid om de privacy van haar leden te beschermen. Het ‘Privacyreglement persoonsregistratie‘ voorziet hierin. De basis van het reglement is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).