Waarom een identiteitsgroep Politie onder de vlag van de BNMO

Hoog risico beroep:
Zoals bekend is het politiewerk aangemerkt als een hoog risico beroep. De politiemens raakt in het dagelijks werk betrokken bij ingrijpende incidenten en/of raakt betrokken bij een dienstongeval en in een aantal gevallen houdt de (oud)collega hier blijvend psychisch en/of fysiek letsel aan over. Binnen de politieorganisatie is er een procedure rondom schadevergoeding en smartengeld en zijn er binnen de organisatie ook andere initiatieven rond dit thema.

Identiteitsgroep Politie / BNMO
De reacties die wij (initiatiefnemers) van de (oud-)collega’s met een beroepsziekte en/of dienstongeval horen is dat het fijn is smartengeld te ontvangen maar dat daarna vaak de verbinding wordt verbroken en het gevoel ontstaat dat men niet meer wordt “gezien”. Het gegeven “eens een diender altijd een diender” komt daardoor op losse schroeven te staan en daarom hebben we het idee opgevat om onder de vlag van de BNMO de identiteitsgroep Politie in het leven te roepen. Met de identiteitsgroep Politie / BNMO willen we het “gezien” worden verder gaan uitwerken in de vorm van een wettelijke erkenning, vergelijkbaar met de wettelijke erkenning ‘veteraan’ bij Defensie. Tegelijkertijd willen we een platform organiseren waar je als (oud) collega met een al dan niet erkend dienstongeval/beroepsziekte, samen met je partner elkaar kunt ontmoeten en eventueel samen met elkaar activiteiten kunt ondernemen. Tijdens de ontmoetingen kunnen thema’s besproken worden, ervaringen gedeeld worden of gewoon elkaar ‘ontmoeten’. De activiteiten zijn medegericht op het herwinnen (opnieuw) van eigenwaarde, jezelf meer perspectief bieden en meer regie kunnen nemen over je leven en natuurlijk je (oud-)collega’s spreken wat bijdraagt aan herkenning, erkenning en waardering van jou.

Wat doen we wel en wat zeker niet
De identiteitsgroep Politie is er voor de (oud-)collega met een beroepsziekte en/of dienstongeval en hun partner. We vormen een soort thuishaven met behulp van bijeenkomsten en door het zijn van een platform en gaan aan de slag met het verkrijgen van een wettelijke erkenning. De bijeenkomsten kunnen verschillen van karakter, zoals een ontmoeting, een training en/of thema-bespreking. De signalen van de deelnemers worden gehoord en daar waar kan besproken met de samenwerkpartners zoals de korpsleiding, vakbonden en/of het WEP. Wat wij niet doen is het zijn van een individuele belangenbehartiger en/of casemanager dan wel hulpverlener zoals maatschappelijke werk. We kunnen je wel verwijzen naar de juiste instantie of persoon voor persoonlijke hulp -of ontwikkelvragen.

Over de BNMO
De BNMO (Bond Nederlandse Militairen Oorlog- en dienstslachtoffers) is een onafhankelijke vereniging. BNMO geüniformeerden is ooit opgericht door militairen zelf en is al die jaren vanaf 1945 onafhankelijk gebleven. De leden brengen zelf contributie op en dragen bij aan activiteiten. Maar de belangrijkste steunpilaar is sinds jaar en dag het Vfonds, ooit door de BNMO zelf opgericht. Dit fonds voor vrijheid, vrede en veteranen ontvangt gelden van de loterijen en subsidieert hiermee verschillende organisaties en projecten ten behoeve van geüniformeerde doelgroepen. De BNMO heeft inmiddels 70 jaar ervaring opgebouwd met het zijn van een ontmoetingsplatform en erkenning van de beschadigde militairen in verenigingsverband. Daar kunnen we als identiteitsgroep Politie bij aansluiten en leren van hun ervaringen. De formele tekst, die de BNMO, hanteert hebben we in het onderstaande kader opgenomen:

Hoe werkt dat nu bij de identiteitsgroep Politie/BNMO
Op dit moment is er een tijdelijke regiegroep in het leven geroepen om de bijeenkomsten te organiseren, de inhoud van de bijeenkomsten wordt door de leden aangeleverd. De regiegroep draagt zorg voor een interne organisatie van de identiteitsgroep zoals de communicatie, activiteiten, ontwikkelingen en gaat aan de slag met de wettelijke erkenning. De regiegroep gaat ook aan de slag met het verkrijgen van een afdelingsbestuur die de bovenstaande taken verder gaat uitvoeren. Dit staat als actiepunt voor het jaar 2017 op de agenda. Vanuit het hoofdbestuur van de BNMO is een bestuurslid beschikbaar als aanspreekpunt voor de voorzitter van de regiegroep om de faciliteiten voor eventuele bijeenkomsten, trainingen of andere activiteiten te bespreken en uiteindelijk tot uitvoering te krijgen.