Militaire Prestatie Tocht Te Paard (MPTTP)

De BNMO biedt jullie de mogelijkheid aan om mee te doen aan een uitdagend evenement Militaire Prestatie Tocht Te Paard, kortweg MPTTP genoemd. Een maal per jaar wordt dit evenement gehouden voor militairen en politiemensen die door de dienst gewond zijn geraakt. De MPTTP kent al een jarenlange traditie. Voor informatie over de MPTTP klik door op de link: www.mpttp.nl. Op zaterdag 26 augustus a.s  vindt MPTTP plaatst.

Wat is MPTTP

De MPTTP is een oriëntatietocht te paard en wordt georganiseerd door de Stichting MPTTP. De MPTTP berust op vier pijlers, te weten welzijn, kameraadschap, veiligheid en sportiviteit. Op verzoek van de voorzitter van de Stichting Militaire Ruiterbewijzen, generaal-majoor (KL/bd) Jhr. J.H. (Harm) de Jonge, bestaat er voor een tiental gehandicapte (gevechts-)gewonden en hun familie wederom de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de MPTTP. Het gaat om veteranen, die als gevolg van hun operationele inzet gewond zijn geraakt.

De doelgroep die mee kan doen

Sinds vorig jaar is de doelgroep uitgebreid met (oud)politiemensen met een beroepsziekte en/of dienstongeval en hun familie om actief mee te doen. Als deelnemer van het project Hephaistos nodigen wij jullie – samen met je familie – uit om mee te rijden op een van de deelnemende koetsen of de route te voet af te leggen met deTactical Pack Animals. Jullie kunnen dan niet alleen genieten van de prachtige tocht maar ook  – indien mogelijk- een actieve invulling geven aan de testen/proeven, die de combinaties tijdens de rit moeten afleggen (handboogschieten, pistoolschieten licht kaliber, de obstakelproef en de ringsteekproef, oefenhandgranatenproef). Na de rit vindt er een borrel en een koloniale maaltijd plaats en hiervoor zijn jullie en je familie natuurlijk ook van harte uitgenodigd.

Je kunt meer informatie vinden onder deze link:
http://www.mpttp.nl/?project-hephaistos,40

Belangstelling als ruiter?

Voor dit evenement is er de mogelijkheid om twee tot drie ruiters mee te laten doen, naast het mee rijden op een van de deelnemende koesten of dat je de route te voet afleg met de Tactical Pack Animals.

Voor dat je als ruiter mee kan, wordt er een verzorgd begeleidingstraject afgelegd:

  • een voorlichtingsbijeenkomst, tijdens de voorlichting wordt de procedure van aanmelding en begeleiding uitgelegd.
  • een clinic over omgaan met paarden
  • rijlessen (binnen en buiten)
  • een nazorgtraject na de MPTTP-dag

De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op 16 maart a.s. bij Stal Mansour:

Stal Mansour
Kemperbergerweg 793
6816 RW Arnhem
Telefoon:  026 442 30 06

Als je graag mee wilt doen als ruiter, geef je per omgaande en graag voor donderdag 9 maart op! via baukjevdzwaag@santlicke.nl. Heb je hier vragen over, ook graag een mailtje naar baukjevdzwaag@santlicke.nl.

Belangstelling als meerijder op een van de deelnemende koetsen/ de route te voet af te leggen? De ervaring leert dat er voldoende plaatsen op de koetsen zijn om mee te rijden of de route te voet af te leggen. Als je graag wilt meedoen als meerijder op de koets of te voet, graag een mailtje naar baukjevdzwaag@santlicke.nl.

Als je het leuk vindt om  als vrijwilliger bij dit uitdagende evenement betrokken te zijn, eveneens een mailtje naar baukjevdzwaag@santlicke.nl