De BNMO heeft als zelfstandig rechtspersoon ook een eigen verantwoordelijkheid om klachten van leden zorgvuldig, vertrouwelijk en effectief te registreren en af te handelen. Het ‘Klachtenreglement BNMO’ beschrijft de procedure van een binnengekomen klacht.