De site www.identiteitsgroeppolitie.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO).

Vragen, opmerkingen of suggesties
Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs.

Redactie website
De redactie van deze website is in handen van de afdeling Communicatie van de BNMO en het bestuur van de identiteitsgroep politie.

Vormgeving en bouw website
Paul Knörr, paul.knorr.pro

Auteursrechten
De auteursrechten op deze website liggen bij de identiteitsgroep politie. Dit geldt voor de inhoud van deze website en voor eventuele andere drukwerken. De identiteitsgroep politie geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de content van deze website. Dit betekent dat u de inhoud van de website zonder betaling kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt gebruiken. U dient dan wel altijd te verwijzen naar de website www.identiteitsgroeppolitie.nl.

Voor reacties of vragen kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier!