0343 – 47 41 10
0343 – 47 41 14 (fax)

Contactformulier

Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postbus 125
3940 AC Doorn

De BNMO is een onafhankelijke vereniging. BNMO geüniformeerden is ooit opgericht door militairen zelf en is al die jaren vanaf 1945 onafhankelijk gebleven. De leden brengen zelf contributie op en dragen bij aan activiteiten. Maar de belangrijkste steunpilaar is sinds jaar en dag het vfonds, ooit door de BNMO zelf opgericht. Dit fonds voor vrijheid, vrede en veteranen ontvangt gelden van de loterijen en subsidieert hiermee verschillende organisaties en projecten ten behoeve van geüniformeerde doelgroepen. De BNMO heeft inmiddels 70 jaar ervaring opgebouwd met het zijn van een ontmoetingsplatform en erkenning van de beschadigde militairen in verenigingsverband. Daar kunnen we als identiteitsgroep Politie bij aansluiten en leren van hun ervaringen.

Hoe werkt dat nu bij de identiteitsgroep Politie/BNMO
Op dit moment is er een tijdelijke regiegroep in het leven geroepen om de bijeenkomsten te organiseren, de inhoud van de bijeenkomsten wordt door de leden aangeleverd. De regiegroep draagt zorg voor een interne organisatie van de identiteitsgroep zoals de communicatie, activiteiten, ontwikkelingen en gaat aan de slag met de wettelijke erkenning. De regiegroep gaat ook aan de slag met het verkrijgen van een afdelingsbestuur die de bovenstaande taken verder gaat uitvoeren. Dit staat als actiepunt voor het jaar 2017 op de agenda. Vanuit het hoofdbestuur van de BNMO is een bestuurslid beschikbaar als aanspreekpunt voor de voorzitter van de regiegroep om de faciliteiten voor eventuele bijeenkomsten, trainingen of andere activiteiten te bespreken en uiteindelijk tot uitvoering te krijgen.